Dutch Handkerchief Company
 

Scroll down for English

De geschiedenis van de boerenzakdoek

Van oudsher bestaan de zakdoeken in twee maten: kleine voor in je zak noem je mouchoirs en de grote, voor om je hals of hoofd heten foulards. In het buitenland zie je vaak de op de boerenzakdoek geïnspireerde bandana’s, die meestal iets kleiner van formaat zijn en van dunnere stof gemaakt. 

De meeste zakdoeken zijn rood, eertijds gekleurd door de wortel van de meekrapplant die vooral in Zeeland gekweekt werd. Ditzelfde rood zie je ook veel terug in Zeeuwse klederdracht. Meekrap is een van de weinige natuurlijke pigmenten die kleurecht blijft. De rode zakdoek was bedoeld voor doordeweeks gebruik. Op zondag droegen de mannen een witte met rode motieven en de vrouwen een helemaal witte zakdoek. Wit met zwart was voor de rouw en wit met donkerblauw voor de halve rouw. De patronen op de zakdoeken zijn allemaal op dezelfde manier opgebouwd: een niet al te drukke symmetrische rand rond een middenvlak vol strooimotiefjes, met soms in het midden een medaillon met een voorstelling. In de randen zijn vaak ranken en guirlandes te vinden, maar ook bloemen, stippeltjes of geometrische motieven. 

De meeste motieven zijn afkomstig van stoffen die in de 17e eeuw naar Europa kwamen uit het Verre Oosten zoals China, India en Perzië. Voorbeelden daarvan zijn gestileerde lotusbloemen, palmetten en paisley-motieven (gebogen druppelvormen). Er bestaan receptenboeken en tekeningen die teruggaan tot 1868. Veel van de oorspronkelijke ontwerpen, die nog steeds gedrukt worden, blijken al sinds het midden van de 19e eeuw te bestaan. 

Kwaliteit

Al onze zakdoeken worden in Nederland gedrukt en geconfectioneerd. Met recht dus een Hollands product! Door de zakdoeken z.g. reactief te drukken wordt de verf door het katoen gedrukt waardoor ook de achterzijde bedrukt is. Er zijn 3 verschillende maten: 43x43 cm, 50x50 cm en 63x63 cm. Alle zakdoeken worden aan 4 zijden omgezoomd. 
Wij leveren uitsluitend de originele dessins. 


 The history of the farmers handkerchief

In the old days there were 2 sizes of handkerchiefs: small ones to put in your pocket, the so called "mouchoirs", and the larger ones to put around your neck, the "foulards". In other countries bandanas are quite popular, inspired on the designs of the Dutch farmers handkerchief. These mostly are a bit smaller and made out of a thinner fabric.

Most handkerchiefs are red, formerly colored by the root of the madder plant that used to be cultivated in the province of Zeeland. This same color of red also appears in the traditional Zeeuwish cloths. Madder is one of the few natural pigments that does not fade.

The red farmers handkerchief was meant to be used during the working days. On sundays men would wear a white one with red accents and the women would wear plain white handkerchiefs. The white with black was worn while mourning, white with blue for half-mourning periods. The patterns of the handkerchiefs are all structured in the same way: a symetrical border around a field of scattered motives, sometimes with a reproduction in the middle. The borders often show sprigs and garlands, but also flowers, dots or geometric motives. Most motives are influenced by fabric that was imported to Europe from China, India and Persia in the 17th century. For example the stilished lotusflowers and paisleys. 

Quality

Our handkerchiefs are printed and finished in The Netherlands. A true Dutch product!
By printing the handkerchiefs in a so called reactive process, the paint is being pressed through the cotton resulting in a double-sided print. There are 3 different sizes: 43x43 cms, 50x50 cms and 63x63 cms. All handkerchiefs are sewed on all 4 sides.
We exclusively produce the true original designs.